Geluk – Een spontaan geuite instructie

geplaatst in: Geen categorie | 0

Geluk kan niet gevonden worden door grote inspanning en wilskracht,
maar is al hier, op dit moment, in ontspanning en loslaten.
Span je niet in, er is niets te doen.
Wat in de geest opkomt heeft geen belang,
omdat het geen enkele realiteit heeft.
Raak er niet aan gehecht. Vel geen oordeel.
Laat het spel vanzelf gebeuren, opkomen en weer terugvallen –
zonder iets te veranderen – en alles zal verdwijnen en opnieuw beginnen, zonder einde.
Alleen ons zoeken naar geluk weerhoudt ons ervan het te zien.
Het is als een regenboog waar je achter aan rent zonder hem ooit te vangen.
Hoewel hij niet bestaat, is hij er altijd geweest en vergezelt hij je elk moment.
Geloof niet in de realiteit van goede en slechte ervaringen – ze zijn als regenbogen.
Omdat je het ongrijpbare wil grijpen put je jezelf tevergeefs uit.
Zodra je dit grijpen ontspant, is er ruimte – open, uitnodigend en comfortabel.
Dus maak er gebruik van. Alles is al van jou. Zoek niet meer,
Ga niet in de onontwarbare jungle op zoek naar de olifant die al rustig thuis is.
Niets te doen, niets te forceren, niets te willen en alles gaat vanzelf.

Lama Gendun Rinpoche (1918 – 1997)