De zen vindt zijn oorspong in de onderwijzingen van Shakyamuni Boeddha, die in de 6e eeuw voor Chr. in India leefde. Hij leerde dat het zitten in de lotushouding, beoefening en verwerkelijking tegelijk is. Door de eeuwen heen is deze praktijk doorgegeven van meester op discipel. De zen heeft daarbij wortel geschoten in China (6e eeuw na Chr. en later in Japan (13e eeuw na Chr.) Meester Kodo Sawaki onderwees niet in kloosters maar midden in de samenleving en maakte de zen toegankelijk voor iedereen. Op zijn verzoek vestigde zijn discipel Taisen Deshimaru zich in 1967 in Parijs om de zen in het Westen te onderrichten, waar hij tot zijn dood in 1982 bleef. Meester Deshimaru stichtte een zentempel, de Gendronnière en vele dojo's overal in Europa. Videootjes op Youtube:

Onze sangha (school) wordt geleid door zenmeester Roland Yuno Rech (° 1944). Hij was een naaste discipel van Taisen Deshimaru. Roland Yuno Rech studeerde aan het ”Institut des Sciences Politiques de Paris” en het” DESS de Psychologie Clinique de l’Université de Paris VII”. Na een wereldreis ontdekte hij in een tempel in Kyoto de praktijk van de zen. Hij besloot naar Parijs terug te keren om er het onderricht te volgen van meester Deshimaru. Hij was zijn leerling van 1972 tot aan diens dood in 1982. Op aanraden van zijn meester hernam hij zijn activiteiten als kaderlid in de industrie. Op die manier kon hij in zijn dagelijkse leven de zen praktijk ervaren in de economische en sociale wereld.

Sinds de dood van Deshimaru wijdt hij zich voornamelijk aan de praktijk en het onderricht van de zen. Dit doet hij in de schoot van de “Association Zen Internationale”, waarvan hij tot 1994 de voorzitter was. Zijn sangha is verenigd in de ABZE (“Association
Bouddhiste Zen d’Europe”). Hij begeleidt sesshins (meditatiestages) over heel Europa en o.a. ook drie keer per jaar in België in Maredsous.

Roland Yuno Rech ontving de Shiho (de overdracht van meester op leerling) van Meester Renpo Niwa zenji in de tempel “Eihei-ji”, hoofdtempel van de Soto Shu in Japan. De Soto Shu is het hoogste orgaan binnen de Soto-lijn van het zenboeddhisme. Leerlingen die zowel Taisen Deshimaru gekend hebben en Roland Yuno Rech kennen, zijn het er over eens dat Roland zeer getrouw de visie van Taisen overbrengt
en belichaamt.

De sangha van Roland is verenigd in de Association Zen Bouddhiste d’Europe. De sangha van Roland wordt beschouwd als een verderzetten van de Sangha van Taisen Deshimaru. Met andere woorden, wij voelen ons leerling van Taisen Deshimaru, ook al hebben op dit moment velen van ons hem nooit persoonlijk gekend.

Na een jarenlange, actieve beoefening in de Ho Sen Dojo Antwerpen werd Zen Dojo Lier opgericht in september 2002 door Maria Casteleyn en Dirk Verbruggen om aan de inwoners van Lier en omstreken de gelegenheid te bieden om zazen (= zittende zen meditatie) te beoefenen.

Deze zazen beoefening vond plaats in het doksaal van de Colibrantzaal van de Stedelijke Bibliotheek Lier. In april 2010 werd er verhuisd naar Den Bril.

Zen Dojo Lier is aangesloten bij de BZV (Belgische Zen Vereniging), de AZI (Association Zen Internationale) en de ABZE (Association Bouddhiste Zen d’Europe). Zen Dojo Lier is in directe lijn verbonden met Zen Meester Roland Yuno Rech (°1944) die één van de naaste opvolgers is van Meester Taisen Deshimaru en die verbonden is aan de Association Zen Internationale. Hij richtte in 2007 de Association Zen Bouddhiste d’Europe op.

Op dit moment is Dirk Verbruggen tezamen met Francis van Looy verantwoordelijk voor de zazen sessies.

Roland

Roland Yuno Rech