Belgische Zen Vereniging (BZV/AZB): www.zazen.be
Association Zen Internationale: (AZI)(France): www.zen-azi.org

Nieuwe brochure AZI:brochure-zen-NL-WEB -1 brochure-zen-NL-WEB -1
Association Bouddhiste d’Europe (ABZE)(France): www.abzen.eu/nl

Sotoshu (= de Soto Zen School in Japan): http://global.sotozen-net.or.jp/eng/index.html
Hosen Dojo Antwerpen: www.zenantwerpen.be
ZenBoeddhistische Dojo Halle: www.zenhalle.be

Vipassana retraite Wat Suan Mokkh: www.suanmokkh-idh.org