Mindfulness : een niet-spirituele meditatie

geplaatst in: Kusens | 0

– Vraag: Sinds een tiental jaren horen we spreken van ‘mindfulness’, met het onderzoek van Jon Kabat-Zinn in de Verenigde Staten. Wat denk jij van ‘mindfulness’?

– Antwoord Meester Roland Yuno Rech:

“ Het kernpunt is dat het een niet-spirituele meditatie is. We moeten dus overeenkomen over wat wij ‘spiritueel’ noemen. Maar het is duidelijk dat indien we meditatie gebruiken om wat dan ook te bekomen – stress verminderen, depressie verhelpen, prestaties vermeerderen – wij in zekere mate de meditatie ten dienste stellen van het menselijk ego. De diepe betekenis van meditatie echter, dat wat we de spirituele dimensie noemen, is juist het loslaten van de gehechtheid aan het menselijk ego. Anders gezegd : de waarachtige meditatie begint voorbij mindfulness oefeningen.

Meditatie begint wanneer men mushotoku wordt. Men oefent zonder enige bijgedachte of doel, zonder wat dan ook te willen bekomen.

Wat de diepe betekenis van meditatie verraadt in de zin van het onderricht van de Boeddha, is dit aanwenden, misbruiken van meditatie voor allerlei doeleinden, om steeds een resultaat te bekomen voor zijn kleine ego.

Ik veroordeel dit echter niet allemaal, omdat ik denk dat de beoefening van mushotoku heel moeilijk is, en dat mensen die veel psychisch lijden te verwerken hebben, mensen die helemaal gestresseerd zijn, die diep gedeprimeerd zijn, van wie het ego verstoord is, slecht functioneren en dat zij geen enkele voldoening kunnen vinden. Ik denk dat het een veel te grote inspanning zou vragen aan deze mensen, en dat zij op dit ogenblik niet verder kunnen gaan dan deze huidige behoefte van hun ego om zich te reconstrueren.

Het onderricht van ‘totaal bewustzijn’, van ‘mindfulness’ in een therapeutische betekenis van een herstel van het ego is, denk ik, goed, maar is ook maar een ‘eerste niveau’. Het is een eerste benadering, die sommige mensen zal toelaten om tot een beoefening van meditatie te komen, die ze anders niet bereikt zouden hebben omdat ze niet de nodige spirituele motivatie voor iets anders bezaten, en ook omdat ze niet over de nodige psychische mogelijkheden beschikken om zich zelfs maar in te beelden wat dan ook te kunnen los laten.

Wat echter wel belangrijk is, is het feit dat de mensen die dit soort oefeningen aanleren de eerlijkheid zouden hebben de limieten ervan te bepalen.

In zo’n context meen ik dus dat deze grote beweging, deze trend bijna, iets gunstig is voor de meditatie. Want toen men 20 jaar geleden het woord ‘meditatie’ uitsprak, dachten de mensen onmiddellijk aan ‘sekte’. Meditatie werd als iets slechts beschouwd en had een heel slechte reputatie. Vandaag de dag wil iedereen mediteren. Dat is geweldig! Alleen moeten wij goed het verschil maken met deze benadering die dit eerste niveau is, een soort van introductie, en dat het nodig is – indien men dat wenst – om dan verder te gaan.

Mondo met Roland Yuno Rech – Grube Louise – mei 2014