Kusen – de zes beoefeningen van de bodhisattva.

geplaatst in: Geen categorie | 0

De zes beoefeningen van de bodhisattva.

 

De bodhisattva is hij of zij die zichzelf fundamenteel herkent als een ontwaakt wezen, dat zijn leven wijdt aan de realisatie van dit ontwaken te midden van het bestaan.

Uit deze herkenning spruit een diep verlangen om deze ervaring te delen met alle wezens. Hij geeft dit vorm in vier geloften die de basis van zijn leven zijn, maar opdat deze geloften niet zouden beperkt blijven tot “goede intenties” worden zij begeleid door wat men traditioneel de zes paramita’s noemt.

 

“Paramita’s” wordt op verschillende manieren vertaald: volmaaktheden, wat toelaat  om te overstijgen of deugden die iemand naar de andere oever brengen. Het is misschien eenvoudiger en correcter om ze te vertalen als de zes beoefeningen.  Beoefeningen in die zin dat ze groeien op het substraat die het dagelijks leven vormt en op zo’n manier beleefd worden dat ze ons werkelijk tot een steeds meer en meer ontwaakt leven brengen.

De zes praktijken vormen de kern van het dagelijks leven van een bodhisattva. Zij zijn niet enkel voor een bodhisattva gereserveerd maar gelden voor alle personen die zich engageren tot een spiritueel leven.

Deze zes praktijken zijn zowel gericht op zichzelf als op het welzijn van alle wezens.

 

De zes praktijken zijn: de gift of de generositeit, ethisch handelen, concentratie, energie, geduld, intuïtieve wijsheid (prajna paramita).

Vaak worden ze opgesomd van “gemakkelijk” naar “moeilijk”, alsof er een soort hiërarchie zou bestaan. In feite zijn alle paramita’s essentieel. Zij zijn onderling volledig van elkaar afhankelijk. We kunnen er niet eentje van beoefenen, terwijl we de andere in afwachting opzij schuiven. Wanneer wij er één beoefenen, beoefenen we alle andere. Zij zijn niet van elkaar te scheiden. Op die manier, terwijl we de paramita’s beoefenen en elk van hen zien als een deel die het geheel in een onderlinge afhankelijkheid in zich draagt, laten we déze toestand van de geest varen die altijd zoekt om af te scheiden, te verdelen, om categorieën te creëren.

 

Meester Deshimaru zei: “De zes paramita’s bewerkstelligen de 10.000 beoefeningen van het dagelijkse leven. We horen niet enkel te leven volgens onze intellectuele kennis, maar dienen dit te doen met ons ganse wezen, ons lichaam en onze geest.