Kusen 10 juli 2017 – Het deconditioneren van onze oude gewoonten

geplaatst in: Kusens | 0

Wanneer wij zazen beoefenen, beoefenen wij dezelfde meditatie als Shakyamuni.
Zazen is de meditatie waardoor hij ontwaakt is tot de diepe realiteit van het bestaan, niet alleen van
het zijne, maar dat van alle wezens. Hij heeft er de impermanentie van begrepen en wij kunnen het
zelfde ook op elk ogenblik ervaren.
In de beoefening van zazen, van het ene ogenblik naar het andere, ondergaan lichaam en geest een
voortdurende verandering. En indien wij de fenomenen van ons leven observeren, kunnen we goed
zien dat niets hetzelfde blijft, dat alles voorbij gaat, het beste en het slechtste. Indien wij diep deze
realiteit van de impermanentie observeren, leren we onze mentale coagulaties los te laten.
Impermanentie vertaalt zich niet systematisch in verlies. Het laat ons ook toe om ons te bevrijden van
onze conditioneringen, om ons te berouwen over onze vroegere vergissingen, om ons leven te
hernieuwen en om weer te vertrekken vanuit een nieuwe basis, de basis van de Dharma, van de
realiteit waartoe wij ontwaakt zijn.
Wanneer wij helder inzien dat ons ego zonder substantie is, kunnen wij niet meer egocentrisch zijn.
Er is zelfs geen grote inspanning meer te leveren om het ego los te laten : gewoonweg er de illusie
klaar en duidelijk van inzien, en deze heldere visie regelmatig herhalen, ze niet vergeten. Daar deze
ervaring bevrijdend is, voelen wij een diepe dankbaarheid voor de Boeddha, die ze doorgegeven
heeft, en dit doet ons vertrouwvol toevlucht nemen in hem. Wij aanvaarden hem als onze originele
meester. Wij bestuderen zijn onderricht dat we beschouwen als een expressie van dit ontwaken. Door
het volgen van zijn aanbevelingen controleren wij de validiteit van zijn onderrichtingen doorheen
onze eigen ervaring.

Kusen van Meester Roland Yuno Rech